--- Kappo Club ---

Monday night/6:00-8:00pm/Sign up required

Sign-up at hanamarucooking@gmail.com OR 801-395-0329

class schedule ( next class )

No. 1: "DASHI---Shabu shabu" 2008/9/27 No. 26: Kaiseki#5 gFutamonoh 2010/6/28 No.51:Om-rice (Japan invented western dish series)2013/2/18 No. 76 Gyudon beef bowl 5/5/14
No. 2: "YUTOFU and SUSHI" 2008/12/22 No. 27: Unagi & Anago 2010/7/26 No.52: HinaMatsuri (Girl's Day)& Yuki Nabe (Snow hot pot)2013/3/4  No. 77 Beef Shabu-Shabu 6/2/14
No. 3: "SOBA & UDON dinner" 2009/5/23 No. 28: Tuna & suzakana 2010/8/9 No.53: Ochazuke2013/3/18 No. 78 Sushi "Chirashi sushi" 6/16/14
No. 4: Okonomiyaki,Takoyaki Kushikatsu 2009/6/8 No. 29: Hiyashi bachi(chilled dishes) 2010/8/23 No. 54 Udon 4/1/2013 No. 79 Reimen cold noodles July/2014
No. 5: RAMEN & GYOZA dinner 2009/6/22 No. 30: Okonomiyaki  2010/9/3 No. 55 Hokkaido
No. 6: "NAGOYA feasts" 2009/7/6 No. 31: Donburi ideas 2010/10/4 No. 56 Nagasaki feasts 2013/4/29
No. 7: "UNAGI(eel) dinner" 2009/7/20 No. 32: 2010/10/18 Kaiseki event No. 57 Hibachi  2013/5/27
No. 8: gSushi 101h --- Rolls and soup 2009/8/10 No. 33: Nabe (Hot pot) 2010/11/8 No. 58 Yokohama "Shumai"
No. 9: gAsian BBQ dinnerh --- Robata-yaki 2009/8/24 No. 34: Appetizer ideas 2010/11/22 No. 59 Shizuoka feasts "Gyoza & Yakisoba"
No. 10: gSushi 201h --- Rolls and Nigiri  2009/9/7 No. 35: Zouni (New Year's Day dishes) 2010/12/6 No. 60 Unagi eel & Somen noodle 2013/7/22 @
No. 11: gSukiyaki dinner-Kansai styleh 2009/9/21 No. 36: Osechi (New Year's Feast) 2010/12/20 No. 61 ??? @
No. 12: gSushi #301h --- Rolls and Jo-maki  2009/10/5 No.37: Beef dishes ($30 per person)2011/1/17  No. 62 Hiroshima feast "Okonomi yaki-Hiroshima style" @
No. 13: "Katsu-don" 2009/10/26 No. 38: Nabeyaki Udon & Eho Maki sushi 2011/1/31 No. 63 Tokyo "Edo" feasts : Edo-mae Nigiri sushi  9/2/2013 @
No. 14: "SHABU SHABU dinner"@2009/11/9 No. 39: "Sushi" Valentine's Day ($40/person)2011/2/14 No. 64 Tempura   9/16/2013 @
No. 15: " HAYASHI-RICE"  2009/12/7 No. 40: Gyoza 2011/2/28 No. 65 Sukiyaki 9/30/2013 @
No. 16: OSAKA DINNER- Okonomi-yaki  2010/1/11 No. 41:  CANCELLED 2011/3/28 No. 66 Home made Udon noodle 10/14/13 @
No. 17: TEMPURA DINNER 2010/1/25 No.42: Hanami BENTO2011/4/11 No. 67 Mie feasts Ise-udon & Tonteki 10/28/13 @
No. 18: Wafu Hamburg 2010/2/8 No.43: Cold noodles2012/8/27 No. 68 Tuna filleting & knife sharpening 11/11/13 @
No. 19: Chuka-don & EBI-CHILE 2010/2/22 No.44: Chanko Nabe2012/9/10 No. 69 Osaka feasts: Okonomiyaki, Kushikatsu, Takoyaki 12/09/13 @
No. 20: Nagasaki Champon 2010/3/8 No.45: Mochi Ice cream2012/11/05 No. 70 Miso 1/13/2014 @
No. 21: Kaiseki #1 gSakizukeh- appetizers 2010/4/19 No.46: Party Sushi2012/11/19 No. 71 Fukuoka feasts 1/27/14 @
No. 22: Kaiseki #2 gHassunh –seasonal theme 2010/5/3 No.47: Foods for gift PartI2012/12/03 No. 72 Sake wine 101  2/10/14 @
No. 23: Kaiseki#3 gMukozukeh Sashimi 2010/5/17 No.48: Foods for gift PartII2012/12/17 No. 73 Winter vegetables 2/24/14 @
No. 24: Kaiseki#4 gTakiawaseh 2010/5/31 No.49: Ninja Foods2013/1/21 No. 74 Oden 3/24/14 @
No. 25: SUSHI #101   2010/6/14 No.50: Valentine Sushi2013/2/4  No. 75 Sushi 4/7/14 @

@

Copyright © 2008  hanamaru, sushi n& kaiseki japanese cuisine